top of page
White on Transparent.png

tmrprojekt

Tjänster

TMR Byggprojekt erbjuder kvalificerade tjänster inom
Projektledning

TMR Byggprojekt projektlednings hjälp genom hela byggprocessen.
Vi hjälper till med hela byggprojektet, från tidigt projekt till program ,projektering,
produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter,
leder projekteringsgruppens arbete, upprättar tidplaner och kalkyler, upphandlar
entreprenader och leder produktionen. Allt förankrat genom regelbundna möten
med beställare.
Minst lika viktigt som tidiga skeden och produktion är ett väl genomfört
projektavslut med överlämnande. Vi ser till att projektstyrningen bibehålls tills
samtliga entreprenader avslutats för överlämning till beställare och dess
förvaltning. Under förvaltningsskedet finns vi till hands för att bistå
fastighetsägaren med råd och se till att garantibesiktning sker innan
garantitidens utgång. Under detta skede tar vi även del av kundens erfarenheter.
På så sätt fyller vi på vår kompetens och vår erfarenhetsbank efter varje slutfört
projekt.
Vi kan på så sätt ge våra kunder bra service genom hela byggprocessen. Som
en garanti för uppdragsgivaren och som stöd för vår egen verksamhet arbetar vi
enligt ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är framtaget
internt och därför helt anpassat till vår verksamhet.

Kontakta oss om ni behöver en erfaren projekteringsledare.

Building Plans
Projekteringsledning

Vi leder projekteringsgruppens arbete för framtagande av handlingar i olika skeden. Allt från förstudier och förslagshandlingar i tidiga skeden till programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I vårt uppdrag ingår även att se till att vår uppdragsgivare får relationshandlingar i samband med varje projektavslut. Detta innebär att vi upprättar tidplaner för projekteringsarbetet, handlar upp konsulter och leder deras arbete med framtagande av handlingar. Vi ser till att kundens önskemål avseende kvalitet, miljö och ekonomi inarbetas samt att krav avseende arbetsmiljö och miljö beaktas. Vi säkerställer kort sagt att kundens samtliga önskemål inarbetas i handlingarna samtidigt som gällande regelverk beaktas.

 • Administrera och koordinera hela projekteringsprocessen

 • Samordna projektörer

 • Kvalitetssäkra handlingar

 • Ansvarig Bas-P

 

Kontakta oss om ni behöver en erfaren projekteringsledare.

Construction Pre-Planning
Upphandling och inköp

I samband med upphandling av entreprenörer och konsulter kan vi vara
behjälpliga med att hantera hela upphandlingsprocessen. I upphandlingsskedet
upprättar vi administrativa föreskrifter och sammanställer
förfrågningsunderlaget. Vi väljer tillsammans med vår uppdragsgivare ut
acceptabla anbudslämnare och sänder ut förfrågan till dessa. Kalkyler
upprättas för att ha prismässiga underlag inför upphandlingen. Tillsammans
med vår uppdragsgivare utför vi upphandlingen och sköter erforderlig
administration.

 • Ta fram AF-del med anbudsformulär

 • Sammanställa förfrågningsunderlag

 • Koordinera handlingar

 • Sammanställa entreprenörs listor

 • Utvärdera anbud

 • Kontraktsskrivningar


Kontakta oss om ni behöver en erfaren upphandlare.

Handshake 1
Byggledning

Vår filosofi är att man bäst löser problem innan de uppkommer. Under
produktionen har vi alltid hög närvaro på arbetsplatsen för att se till att
entreprenören utför arbetet enligt överenskommen tidplan samt att ekonomi-,
kvalitets- och miljöplaner följs.
Våra byggledare tar hand om projektstyrningen på plats genom ständiga
avstämningar och uppföljningar mot tidplan. Samtidigt administrerar vi
avvikelser avseende både tekniska lösningar och kostnader. Våra ledord under
produktionen är framförhållning, struktur och dokumentation.
Vi utför traditionell byggledning under funktions- och utförandeentreprenader
men kan även tillhandahålla fullständiga platsorganisationer för delade
entreprenader.

 • Leda produktion

 • APD -planer

 • Hantera ändrings och tilläggsarbeten arbeten

 • Ekonomi styra

 • Tidplaner med uppföljning

 • Leda byggmöten

 • Leda basmöten /Installationsmöten

 • Dokumentstyrning projekt

Kontakta oss om ni behöver en erfaren byggledare med hög kompetens.

Reviewing Construction Plans
Arbetsmiljö

De flesta av våra konsulter har erfarenhet av att ta rollen som BAS-U i uppdrag,
några är dessutom certifierade Bas-U. Vanligtvis agerar vi som BAS-U parallellt
med vår roll som projekterings- eller projektledare, men vi har även möjlighet att
endast agera som BAS-U.
I vårt uppdrag som BAS-U ansvarar vi för att samordna byggarbetsmiljön i
planerings- och projekteringsskedet. Vi fokuserar även på driftskedet /
förvaltningsskedet för att minimera framtida arbetsmiljörisker.

Som BAS-P ansvarar vi för att en arbetsmiljöplan upprättas. I Arbetsmiljöplanen
identifierar vi, tillsammans med övriga konsulter i projektet, bedömda
arbetsmiljörisker samt tar fram förslag till entreprenören på hur dessa risker
kan hanteras i entreprenaden.
Under projekteringsskedet säkerställer vi även att övriga konsulter har beaktat
Arbetsmiljölagen (AML) inkl. tillhörande föreskrifter.

 • Hjälpa beställare att övervaka entreprenörers arbetsmiljöarbete

 • Upprätta arbetsmiljöplan

 • Ta fram APD -Plan

 • Agera BAS-U

 • Hantera skyddsronder

 • Hålla skyddskommitté möten

 • Tillbudsrapporteringar med uppföljning

 • Riskhantering arbetsmiljö

 • Krisplan för projektet

 • Arbetsmiljö revisioner

Kontakta oss om ni behöver hjälp med arbetsmiljöarbetet.

Looking Over Architectural Plans
SERVICES

OM OSS

CM / Construction Management

Construction Management är en genomförandemetod för projekt som byggs på delad entreprenad. Beställaren bygger i egen regi med hjälp av egen konsulterad projektorganisation som stärker upp byggherrens egen projektavdelning. TMR Byggprojekt ser det som den mest ärliga kostnadseffektiva metoden att genomföra ett byggprojekt för beställare
och fastighetsägare på ett modernt sätt. Vi kan hjälpa till att organisera en sådan organisation ihop med kunden. TMR har över 20 år erfarenhet inom bolaget att genomföra CM projekt. Som beställer får du välja att dela entreprenader på många eller ett fåtal större entreprenader.CM är ett sätt att genomföra projekt mer tids -och
kostnadseffektivt för beställren. Vårt mål är att ge kunden den bästa organisationen för sitt
byggprojektprojekt stort som litet.

Kortad byggtid

Ett flertal CM Projekt som vi varit engagerade i så är det bevisat att genomförande tid kan kortas med ett CM upplägg. Beställaren starta projektet tidigare och tillåts parallell köra projektering, produktion och besiktningar. Genom att starta upphandling tidigt och aktiviteter på ett flexiblare sätt finns möjligheter att effektivisera processen. Entreprenörer kontrakteras på bästa sätt genom samverkans- , total- och utförande entreprenader. Att ha möjlighet att använda dessa olika entreprenadformer i samma projekt kortar byggtiden och genomförandet.

Högre kvalité

Tack vare att beställaren delat i projektets alla faser som projektering, upphandlingar och produktion. Så får beställaren större möjlighet att påverka material och utförande med bästa kvalitativa fördelar.

Bästa möjliga ekonomi

Med CM delas projektet upp i flera entreprenader och delprojekt som konkurrensutsätts var för sig. Riskpengarna kan minskas genom att handla upp i rätt tid. Att välja rätt entreprenadform för specifik entreprenad ger en bättre totalekonomi för projektet.

_DSC9094_01.JPG

Mikael Frisk

Produktionsledning

Mikael Frisk Guldplatz

Produktionsledning

070 530 93 30

malin.png

Malin Olsson

Produktionsledning

Malin Olsson

Produktionsledning

070 530 93 71

IMG_7521.PNG

Rasmus Silvferplatz

Produktionsledning

Rasmus Frisk Silvferplatz

Produktionsledning

073 230 93 30

Anders forslund.JPG

Anders Forslund

Produktionsledning

Anders Forslund

Produktionsledning

070 602 19 61

Larrisa.jpg

Larisa Tireshina

Produktionsledning

Larisa Tireshina

Produktionsledning

070 580 96 60

ABOUT

2014

Grundades

4

Antal anställda

2

Befintliga projekt

AAA

Företags rating
PROJECTS

Pågående PROJEKT

Katarina Hissen

Under.png

Avslutade projekt

Grow kontor

IMG_9915_edited.jpg

Upplands motor

Upplandsmotor.png

Kista galleria etapp A

IMG_20200211_124847.jpg

Grow hotel

Growhotel_edited.png

Kontakt

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
Kontakt

För att ansöka om jobb eller uppdrag vänligen fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan !

Tack för mailet vi återkommer inom kort !

Vid frågor kontakta oss

Vretenborgsvägen 19 126 30 Hägersten

 

tmr.byggprojekt@gmail.com
Tel: 0705309330

CLIENTS
CONTACT
bottom of page